האקדמיה למוסיקה ולמחול

 

המזמין: האוניברסיטה העברית ירושלים

300 מטר ריצפת מחול מקצועית מדגם אלסטפלקס ATHLETICS

המלצה