מרכז ביכורי העיתים, תל אביב

 

המזמין: עיריית תל אביב

1000 מטר ריצפת מחול מקצועית דגם אלסטפלקס PROFESSIONAL

המלצה מביכורי העיתים

המלצה על ריצפרקט ממרכז ביכורי העיתים