חידוש במה, עיריית אריאל

באשכול הפיס באריאל חידשנו 80 מטר של במה. העבודה כללה חידוש במה + אף במה ומדרגות מעץ מייפל