ביכורי העיתים, תל-אביב

1000 מטר רצפות מחול מקצועיות דגם אלסטפלקס Professional וחדר Black-box לתאטרון ולמחול