האקדמיה למוסיקה ולמחול, ירושלים

200 מטר רצפת מחול דגם אלסטפלקס Professional

200 מטר רצפת מחול אלסטפלקס Traditional, חיפוי פיויסי אפור