האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

במת הרצאות אקוסטית בעיצוב עדה כרמי אדריכלים