האקדמיה למוסיקה ולמחול

בשנת 2018 בנינו רצפות מחול גמישות לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים רצפת מחול איכותית ותיקנית, 300 מטר רצפת מחול מקצועית מדגם אלסטפלקס אתלתיקס

האקדמיה למוסיקה ולמחול