ריצוף פיויסי למחול, בית תמי תל אביב

רצפת מחול בתגמיר פיויסי לחדר תאטרון מיוחד בעל מושבים ניידים ע״ג מסילות

תמונות נוספות

1/2