Item List

המזמין: עיריית תל אביב

ביכורי העיתים תל אביב

רצפת מחול דגם אלסטפלקס professional

דגם אלסטפלקס

בית המחול באר שבע

דגם אלסטפלקס

המזמין: עיריית תל אביב

בית ספר תל נורדאו תל אביב

ליטוש וחידוש רצפת מחול בחיפוי פרקט עץ אמיתי

המזמין: האקדמיה למוסיקה ולמחול

האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים

רצפות מחול מקצועיות בחיפוי פי וי סי

דגמי אלסטפלקס טריפלקס חדר שחור

האקדמיה למצויינות במחול יוניסון

רצפות מחול בחיפוי פיויסי

המזמין: עיריית גבעתיים

מגדלי השחר גבעתיים

רצפות מחול דגם אלסטפלקס Professional

הוזמן על ידי עיריית רמת השרון

מגוונים רמת השרון

רצפת מחול במתנ״ס מגוונים רמת השרון

מרכז הבלט הישראלי

רצפות מחול, ברים ומראות למרכז הבלט הישראלי

דגם אלסטפלקס

מרכז עדנה, יפו

דגם אלסטפלקס

המזמין: עיריית תל אביב

מרכז קהילתי בית תמי תל אביב

רצפות מחול וחיפויי פיויסי מקצועיים

הוזמן על ידי עיריית תל אביב

מרכז קהילתי דרהי עיריית תל אביב

רצפת מחול למרכז קהילתי דרהי

המזמין: עיריית בת-ים

מרכז קהילתי הבונים, בת ים

מרכז קהילתי הבונים בת ים