מרכז קהילתי הבונים, בת ים

מרכז קהילתי הבונים בת ים

מרכז קהילתי הבונים בבת ים הותקנה רצפת מחול מדגם אלסטפלקס Traditional

מרכז קהילתי הבונים, בת ים