האקדמיה למוסיקה ולמחול

רצפת מחול מקצועית דגם אלסטפלקס את׳לתיקס

בשנת 2018 בנינו רצפות מחול גמישות לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים רצפת מחול איכותית ותיקנית, 300 מטר רצפת מחול מקצועית מדגם אלסטפלקס אתלתיקס

Project Numbers

123K

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Elast-Flex Athlethics

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

מטר 300

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Project Gallery

1/1