מרכז קהילתי בית תמי, תל-אביב

500 מטר אלסטפלקס Professional + רצפה מיוחדת שמיועדת לשימושי מחול ולהנעת גרם מדרגות נייד

+ גן ילדים בחיפוי pvc ארופאי איכותי בעיצוב אדריכלים GO-ARCH גריל אופנהיים